PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOMUTPARAMETRE (sık kullanılan)AÇIKLAMA
wc
sırasıyla dosyada bulunan satır, kelime ve karakter bilgisini verir.
grep
bir dosyanın içinde belirtilen ifadeyi arar, parametrelerle birlikte detaylı ve pratik arama imkanı sağlar.
fgrepFİND

find-t,verilen parametrelere göre arama yapan, çok sık kullanılan bir komuttur.
uname-a, -m, vişletim sistemi hakkında detaylı bilgi verir.
free
bellek ve swap alanı ile ilgili bilgileri görüntüler.
df
kullanılabilir disk alanını görüntüler.
ps
Aktif süreçler ile ilgili bilgi verir. Parametreler yardımı ile
top
çalışan tüm süreçleri görüntüler.

...